Danh mục

Hỗ trợ trực tuyến


Trưởng ban biên tập
Support online
Hỗ trợ kỹ thuật
Support online
 

Liên kết WebsiteĐồng hồ

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I

 
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 5
 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng 4 Tiết 5 Tiết 5 Tiết 4 Tiết 5 Tiết
Chiều Học ngày
3 Tiết
Anh, Tin 5/1, 5/2 Anh, Tin 5/3, 5/4 Học ngày
3 Tiết
Anh, Tin
5/5
 
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 4

 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Học ngày
3 Tiết
Anh, Tin
4/1, 4/2
Anh, Tin
4/3, 4/4
Học ngày
3 Tiết
Anh, Tin
4/5
Chiều 4 Tiết 5 Tiết 5 Tiết 4 Tiết 5 Tiết
 
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 3

 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng 4 Tiết 4 Tiết 5 Tiết 4 Tiết 4 Tiết
Chiều Anh
3/1, 3/2
Học ngày
3 Tiết
  Anh
3/3, 3/4
Học ngày
3 Tiết
 
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 2

 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   Học ngày
3 Tiết
    Học ngày
3 Tiết
Chiều 4 tiết 4 tiết 4 Tiết 5 Tiết 4 Tiết
 
THỜI KHÓA BIỂU
LỚP 1

 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng 4 Tiết 4 Tiết 4 Tiết 4 Tiết 4 Tiết
Chiều   Học ngày
3 Tiết
    Học ngày
3 Tiết


THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN DẠY CHUYÊN
GIÁO VIÊN KHÁC
 
Giáo viên Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Dung
Âm nhạc
Sáng 5/1
5/2
5/3
5/4
3/1
3/2
3/3
3/4
5/5
1/1
1/2
1/3
1/4
   
Chiều     4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
 
Tâm
Thể dục
Sáng   5/1
5/2
5/3
5/5
5/4
  1/3
1/4
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
Chiều   4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
    4/1
4/2
4/3
4/4
4/5
Thúy Sáng 3/1
3/2
3/3
3/4
Thi 3/1
3/2
3/3
3/4
1/1
1/2
 
Chiều Lưu        
Ái Sáng   Mỹ   Hương  
Chiều 2/1
2/2
2/3
2/4
  2/5
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
 
 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIẾNG ANH
 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   4/1 4/3   4/5
  4/2 4/4    
Chiều 3/1 5/1 5/3 3/3 5/5
3/2 5/2 5/4 3/4  
 
 
 
THỜI KHÓA BIỂU MÔN TIN HỌC
 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng   4/2 4/4    
  4/1 4/3   4/5
Chiều   5/2 5/4    
  5/1 5/3   5/5
 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II
Thực hiện từ Tuần 20; Năm học: 2012-2013

Tên giáo viên Môn dạy Khối lớp Số tiết
Cao Thị Ngọc Dung Âm Nhạc K1-> K5 23 tiết
Lê Thị Thu Ái Kĩ Thuật K1 -> K5 23 tiết
 
Tăng Thị Thanh Thúy Mĩ Thuật K1-> K5 23 tiết
Nguyễn Thị Tâm Thể Dục K4 -> K5
Lớp 2/5: 1tiết
Lớp 1/1:1tiết; Lớp 1/2: 1tiết
23 tiết
Nguyễn Thị  Kim Mận Thể Dục K 3, K2 (Lớp 2/5: 1tiết); lớp 1/3: 1tiết; Lớp 1/4: 1tiết 19 tiết
 
Họ và tên gv BUỔI Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5
Nguyễn Thị Tâm SÁNG 5/5; 4/5; 2/5 5 tiết K5   4 tiết K4
CHIỀU   5 tiết K4 Lớp 1/1; lớp 1/2 4 tiết K5
Nguyễn Thị Kim Mận SÁNG   4 tiết K2   4 tiết K3
CHIỀU   4 tiết K3 Lớp 1/3; lớp 1/4 5 tiết K2
 
Khối lớp Lớp/tiết Lớp/tiết Lớp/tiết Lớp/tiết Buổi
Khối 1 1/1 1/2 1/3 1/4 Chiều Thứ 4
Khối 2 2/1 2/2 2/3 2/4 Sáng Thứ 3
Khối 3 3/1 3/2 3/3 3/4 Chiều Thứ 3
Khối 4 4/1 4/2 4/3 4/4 Sáng Thứ 5
Khối 5 5/1 5/2 5/3 5/4 Chiều Thứ 5
Tiết 1 ÂN MT TD KT  
Tiết 2 KT ÂN MT TD  
Tiết 3 TD KT ÂN MT  
Tiết 4 MT TD KT ÂN  
 
Lớp/buổi Tiết 5/5 4/5 2/5
 
      SÁNG
   Thứ hai
Tiết 1 ÂN MT TD
Tiết 2 KT ÂN MT
Tiết 3 TD KT ÂN
Tiết 4 MT TD KT
                                                                                                                                         Tam Quang, ngày 11 tháng 01 năm 2013
                                                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                                                Nguyễn Minh Thơ
 
 

Điều hành

Thống kê

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 92
  • Tháng hiện tại: 2298
  • Tổng lượt truy cập: 846587

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website Trường TH Phạm Văn Đồng thế nào?

Rất đẹp.

Đẹp.

Bình thường.

Không có gì để nói.


Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
Cập nhật giá xe ô tô mới nhất
Tam Kỳ