Lễ kết nạp đội viên mới

Lê kết nạp đội viên mới

Lê kết nạp đội viên mới

Hôm nay, ngày 12/3/2015 Liên đội trường TH Phạm Văn Đồng tiến hành lễ kết nạp đội cho 141 đội viên mới

Đại diện BGH nhà trường và các cô giáo chủ nhiệm về tham dự lễ

Lễ chào cờ

Ban chỉ huy liên đội trường TH Phạm Văn Đồng

Cô Nguyễn Thị Ái- TPT đọc quyết định chuẩn y kết nạp đội viên mới


Ban chỉ huy liên đội trao và thắt khăn quàng cho các bạn đội viên mới

Đại diện cho 141 đội viên mới, bạn Nguyễn Vân Giang đọc lời hứa đội viên

Chào đại biểu

Cô Tổng phụ trách phát biểu dặn dò đội viên mới

Cuối cùng Thầy Huỳnh Văn Thông-PHT nhà trường phát biểu ý kiến chỉ đạo